AmbitnyMiś

31 tekstów – auto­rem jest Am­bitny­Miś.

Ob­fi­cie in­spi­ruje mnie życie 

myśl
zebrała 48 fiszek • 8 września 2010, 02:09

Dy­latac­ja cza­su, przez pryz­mat rzeczy­wis­tości nam zna­nej , tworzy ową rzeczy­wis­tość uni­katową i niepowtarzalną
nietu­zin­kową i nieko­piowalną , a na­wet wręcz idealną ... 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 września 2010, 11:22

Niektóre ko­biety są jak latawce
Ko­loro­we i lek­kie (nies­te­ty) obycza­je im w głowie. 

myśl
zebrała 45 fiszek • 24 czerwca 2010, 09:37

Zaw­sze sam,
Zaw­sze pod górę,
Ale - zaw­sze do przodu. 

myśl
zebrała 42 fiszki • 23 czerwca 2010, 13:41

Im bar­dziej się rozpędzisz - 
Tym szyb­ciej wschód Cię dosięgnie 

myśl
zebrała 23 fiszki • 19 czerwca 2010, 03:49

Po­ruszam się z prędkością trzys­tu ty­sięcy myśli na se­kundę
I cieszę się z możli­wości . 

myśl
zebrała 31 fiszek • 11 czerwca 2010, 02:25

Z pa­miętni­ka star­sze­go ba­kacza : 
Na tro­je buch może być podzielony,
Je­den dla mnie, dru­gi dla żony a trze­ci - fru - w ko­min wypuszczony 

myśl
zebrała 33 fiszki • 8 czerwca 2010, 13:22

W du­pie byłem,
Gówno zobaczyłem.
I się ucieszyłem,
Że w Pol­sce się urodziłem. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 6 czerwca 2010, 12:47

Nies­te­ty dla kobiety,
Gdyż mo­je wa­dy dla mnie są jak zalety. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 1 czerwca 2010, 09:09

Niektóre ko­biety są jak la­taw­ce
Jak je za­wieje - to do­piero chętnie się puszczają. 

myśl
zebrała 47 fiszek • 30 maja 2010, 18:43

AmbitnyMiś

Kochać, albo nienawidzić - istnieje inny cel w życiu ?

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

AmbitnyMiś

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność